Tầm nhìn:

“Mỗi trẻ em đều có tố chất thiên tài riêng mà người lớn cần tôn trọng và hỗ trợ phát triển. Nhiệm vụ của chúng tôi là khám phá những tố chất đó, khuyến khích phát huy năng lực, nuôi dưỡng sức sáng tạo ở trẻ, để trẻ trở thành những cá nhân ưu tú, say mê học hỏi, có ý thức với bản thân, gia đình, xã hội và luôn hạnh phúc”.

Sứ mệnh:

“Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển giáo dục và đóng góp những nỗ lực của mình để cải thiện cuộc sống của trẻ em”.